Podnikové aplikace

na platformě SmartFP

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Schvalování faktur

Invoice manager

Modul pro schvalování faktur lze  propojit s vaším účetním programem nebo ERP systémem. V tomto intuitivním modulu na platformě SmartFP, který lze nastavit na míru vašim potřebám, máte naprostý přehled o celém životním cyklu dokladu.

 • Přednastavený proces schvalování lze libovolně přizpůsobit
 • Propojitelné se systémy pro digitalizaci dokumentů, účetními a ERP systémy. Automatizujte fázi skenování faktur a aktivaci a průběh procesu schválování dokladu až po závěrečné odeslání dávky účetních dat.
 • Možnost nastavení kompetencí ve vazbách na konkrétní projekty
 • Modul lze rozšířit o proces schvalování nákupních požadavků a schvalování objednávek, které lze následně "párovat" se záznamy přijatých faktur. Tato vazba mj. posiluje možnosti kontrol (např. neoprávněné překročení ceny atd.) ve všech úrovních procesu schvalování faktur.
 • Plně responsivní design aplikace nabízí možnost komfortní práce se záznamy i při přístupu z mobilních zařízení. Jedná se o značnou úsporu času pro pracovníky na vedoucích pozicích.

Zaujal Vás tento modul? Napište nám.

Evidence smluv

Contract manager

Evidujte smlouvy a dodatky smluv přehledně vč. všech souvislostí s možností schvalování či připomínkování, exportů a archivace. Díky plně webové aplikaci na platformě SmartFP je konec nepořádku ve smlouvách. Veškerá data máte kdekoliv a kdykoliv ihned k dispozici, mimo jiné včetně informací o platnosti či nutnosti obnovy smlouvy a jejích dodatků, záznamech o smluvních stranách atd.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Plně webová aplikace, díky které máte všechny smlouvy k dispozici kdykoliv a odkudkoliv. Přehledně a na jednom místě včetně informací o smluvních stranách a datech podpisu.
 • Modul Evidence smluv lze volitelně propojit se systémem SIGNI pro vytváření a elektronické podepisování právně závazných dokumentů.
 • Contract manager vám nabízí i funkci automatizovaných notifikací o nutnosti prodloužení či vypršení smlouvy. Samozřejmostí je proces pro revidovní, připomínky či schvalování nových smluv.

Zaujal Vás tento modul? Napište nám.

Helpdesk

Helpdesk

Modul eviduje a zpracovává požadavky v rámci poskytování helpdesku. Umožňuje kategorizaci požadavků, přidělování
oprávnění, přesun požadavků v rámci celého životního cyklu. Součástí je i možná evidence odpracovaného času a tvorba reportů z pořízených dat.

 • Předdefinovaný proces zpracování požadavků lze libovolně přizpůsobit
 • Množství uživatelských features zvyšujících komfort práce pro všechny účastníky procesu: printscreen do přílohy připojené k záznamu na 1 kliknutí, vkládání poznámek k záznamu s dynamicky řízerným přístupem pro náhled (diskuse s žadatelem vs. diskuse mezi technickými pracovníky/řešiteli apod.), preview připojených obrázkových příloh atd.
 • Možnost filtrace záznamů dle libovolných parametrrů.
 • Možnost datových exportů v mnoha formátech.
 • Svojí robustností vyhovuje i klientům s korporátní strukturou.
 • Cěnově výhodnější v porovnání se systémy licencovanými dle počtu uživatelů

Zaujal Vás tento modul? Napište nám.

CRM

Řízení vztahu se zákazníky

Usnadnění práce o 100% za 3,2,1.. CRM systém vám konečně přinese absolutní přehled ve všech aspektech komunikace se zákázníky nebo uvnitř společnosti. Mějte přehled v kontaktech, evidujte obchodní příležitosti a jasně a srozumitelně komunikujte nad průběhem obchodních a projektových procesů.

 • Snadný a efektivní
  Náš CRM systém je vyvinut ze zkušeností našich i našich klientů tak, aby usnadnil a zefektivnil komunikaci či evidenci aktivit a projektů a nestal se jen dalším zbytečným krokem ve vašich procesech. Nemusíte například vyplňovat stovky informací, které stejně nikdy nepoužijete.
 • Integrita uchovávaných informací
  Veškeré informace jsou provázány tak, aby smysluplně vytvářeli souhrnný informační kanál, ze kterého okamžitě vytěžíte vše potřebné.
 • Kompatibilní s Active Directory
  Pro řízení přístupu oprávněných uživatelů k záznamům lze využít jak napojení na centrální systém adresářových služeb, tak i vnitřní nástroje samotné aplikace.
 • Responsivní design
  Pracujte se záznamy plnohodnotně na všech typech zařízení - PC, tablet, mobil.
 • Plně adaptovatelný
  Modul je postaven na bázi low-code platformy SmartFP. Díky tomu lze veškerou funkcionalitu modulu rychle adptovat na konkrétní provozní podmínky a potřeby vaší společnosti.
 • Směle reportuje
  Aplikační modul obsahuje široukou paletu filtračních a exportních nástrojů, které vám a vašim kolegům poskytnou ten správný náhled na klíčová data.

Zaujal Vás tento modul? Napište nám.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Správce budov

Facility manager

Usnadněte si administrativu se správou budov. Od firemních vozů po sešívačku, můžete veškerý majetek evidovat elektronicky a přehledně. Hlídání revizí, termínů, odpovědností... Nejen to vše dělá modul Správce budov za Vás.

 • Přejděte na evidenci majetku v plně elektronické podobě. Plně webové řešení vám přináší možnost přístupu kdykoliv a odkudkoliv. Nastavení odpovědnosti za evidenci majetku máte plně ve své režii.
 • Správce budov generuje a tiskne štítky s QR nebo čárovými kódy. Odpadá tak jakékoliv složité hledání majetku. Obsahuje i podporu pro servis každého zařízení. Z karty konkrétního kusu majetku tak přmo můžete nahlásit požadavek na jeho servis.
 • Systém eviduje například i povinné revize majetku a protokoly o nich. Samozřejmě upozorňuje na blížící se termíny.
 • Správce budov můžete propojit s jakýmkoliv workflow modulem na platformě SmartFP, jako je třeba helpdesk či servis.
 • Data můžete zobrazovat v klasickém nebo kalendářovém náhledu, abyste vše viděli v časovém kontextu, je-li to potřeba.

Zaujal Vás tento modul? Napište nám.

Schvalování dovolené a pracovního volna

Vacation approval

Máte větší počty zaměstnanců a potřebujete usnadnit a zefektivnit komunikaci ohledně zákonné dovolené a pracovního volna? 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Žádost o dovolenou
  Modul podporuje řízení procesu žádostí o všechny typy pracovního volna/pracovní nepřítomnosti (řádná dovolená, sickdays, homeoffice..).
 • Propojitelné s HR systémy
  Exportujte data o realizovaných dovolenkáj aj. do personálního systému jako podklad pro výpočet mezd, evidenci zůstatků atd.
 • Publikace zůstaků pro zaměstnance
  Zobrazte zaměstnancům zůstatky všech typů pracovního volna v portálovém rozhraní aplikačního modulu.

Zaujal Vás tento modul? Napište nám.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Výkazy práce

Reportování práce přehledně

Modul evidence výkazů práce umožňuje zadávat, schvalovat a vyhodnocovat výkazy provedené práce, a to včetně zákonných povinností jako je přestávka na oběd. Systém hlídá správné zadání i s ohledem na legislativu.

 • Aktuální přehled o výkazech práce podřízených kdykoliv a odkudkoliv.
 • Intuitivní nástroj, který extrémně zjednodušuje možnost vyhodnocení efektivity týmu a "vychytání nedostatků".

Zaujal Vás tento modul? Napište nám.

Služební cesty

Schvalování a vyúčtování služebních cest

Náš modul Služební cesty je ověřen v provozu nejen našich nadnárodních klientů. Systém nabízí kompletní sadu nástrojů pro efektivní plánování, schvalování a vyúčtování služebních cest.

 • Vše pod kontrolou
  Výdaje za služební cesty budete mít kompletně pod kontrolou i ve vztahu k projektům, zaměstnancům, apod.
 • Vyúčtování v návaznosti na žádost
  Kromě výčtování jako takového, systém poskytuje možnosti žádosti o služební cestu s předběžnou kalkulací nákladů a zápočtem poskytnutých záloh. Vyúčtování lze generovat rovnou z žádosti, čímž je eliminována potřeba opakovaného zadávání a tím minimalizovaná časová náročnost.
 • Možnost několika úrovňového schvalování
  Systém disponuje i možností víceúrovňového schvalování. Ať už se jedná o žádost o služební cestu, nebo samotné vyúčtování. Samozřejmostí je dohledatelná auditní stopa všech těchto úkonů.
 • Kompletní přehled
  Elektornické schvalování a evidence zajišťují, aby každý s přidělenými právy měl kompletní přehled o všech realizovaných nebo naplánovaných služebních cestách a vše nákladech. Samozřejmostí je možnost exportu těchto dat do různých formátů.
 • Cizí měny, žádný problém
  Samozřejmostí systému je i to, že automaticky stahuje aktulní přepočtové kurzy měn.
 • ​Automatické doplňování zákonných sazeb
  Systém při vyúčtování služebních cest, diet či poskytnutých záloh, automaticky hlídá zákonná pravidla. Zákonné sazby se při vyúčtování samy doplňují. Ve vyúčtování je samozřejmě možnost příložit i účetní doklady. ​
 • Výčtování zahrnuje všechny cestovní náhrady
  Výčtování nákladů se netýká jen samotné cesty, ale všech nákladů s ní spojených. V jednom systému přehledně vyúčtujete i cestování přes zahraniční státy, či využití různých hotelů.
 • Myslíme i na spolujízdu
  Není nutné, aby společnou cestu zbytečně vyúčtovával každý zaměstnanec sám za sebe. V našem modulu Služební cesty vše vyplní pouze jeden zaměstnanec a další spolucestující se k vyúčtování připojí a pouze doplní odlišnosti. Vše, aby bylo eliminováno co nejvíce nutného času pro tyto úkonu a zbylo více času na reálnou práci.

Zaujal Vás tento modul? Napište nám.

REZERVÁK

Univerzální systém rezervací a objednávek termínů.

Eliminujte tvořící se fronty. Objednávejte klienty předem. Náš rezervační systém přizpůsobíme jakýmkoliv vašim potřebám.

 • Dynamická definice klíčových parametrů
  Nastavte si libovolný počet pracovišť, přepážek, poskytovaných úkonů a služeb a definujte jejich dostupné termíny.
 • Přehledné zobrazení provedených rezervací
  Spravujte uskutečněné rezervace snadno v přehledném kalendářovém zobrazení.
 • Propojitelné s poštovním systémem nebo GSM bránou.
  Zasílejte potvrzovací avíza, upozornění na blížící se termín aj. elektronicky na klientem zadný e-mail nebo SMS zprávou.
 • On premise i cloudové nasazení, možnost individuální adaptace
  Provozujte systém on-premise nebo v cloudu. Díky lowcode provozní platformě lze snadno doplnit individuální funkcionalitu dle konkrétních potřeb.

Zaujal Vás tento modul? Napište nám.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Usnadněte si i vnitropodnikovou agendu a umožněte svým zaměstnancům potvrzovat důležité dokumenty bez nutnosti návštěvy personálního nebo účetního oddělení.

Pokud se jedná o zaměstnance nevybavené výpočetní technikou, můžete pro tyto účely využít kioskové řešení na platformě SmartFP.

Elektronické podepisování dokumentů

Systém elektronického podepisování vám umožní snadno a rychle podepisovat dokumenty online bez potřeby tisku, skenování a ručního podpisu.

Díky našemu systému můžete podepisovat smlouvy, faktury, objednávky a další dokumenty kdykoliv a odkudkoliv.

Přehled aktuálně podporovaných systémů vzdáleného podepisování:

Otevřenost systému umožňuje propojení případně i s vaším poskytovatelem podpisových služeb.

Zaujal Vás tento modul? Napište nám.