Workflow aplikace a systémy pro hladký chod Vaší společnosti

Víme, jak to chodí... již 17 let.

APLIKACE na patformě SmartFP

Naším zákaníkům dodáváme nástroje pro zefektivnění běhu podnikových procesů.  Schvalujte, pracujte, komentujte, editujte záznamy odkudkoliv a kdykoliv. Provozní technologie SmartFP umožňuje jak zakázkový vývoj aplikací "na míru", tak nasazení celé řady "ready2use" modulů vytvořených na této platformě.

Workflow aplikace - Ready2use moduly


Zautomatizujte a usnadněte si proces schvalování a likvidace přijatých faktur. Nabízíme vám aplikaci, se kterou získáte dokonalý přehled nad stavem a odbavováním dokladů včetně možného propojení s ERP, účetními systémy, nástroji pro digitalizaci dokumentů, apod.
Začněte s aplikací, která může postupně růst s vašimi potřebami elektronické evidence smluv, celkovou správou jejich životního cyklu, včetně propojení s nástroji pro digitalizaci nebo nástroji SIGNI pro elektronické podepisování právně závazných dokumentů.
Helpdesk je robustní a vysoce variabilní nástroj pro společnosti všech velikostí. Data z helpdesku snadno vyexportujete do přehledných reportů. Procesy můžete nastavit libovolně dle typu řešených požadavků atd. Jednorázový pořizovací náklad při neomezeném počtu uživatelů.
Evidujte firemní majetek od aut, přes kancelářské potřeby po služební telefony. Řešení Vám mimo nespočet funkcí na míru nabízí i sledování zákonných povinností ( certifikace, revize, apod.)
Usnadněte si komunikaci a schvalování zákonné dovolené a dalších typů pracovního volna svých zaměstnanců. Publikujte svým zaměstnancům přehledně informace o aktuálních zůstatcích v aplikačním portálu.
Univerzální a plně kofigurovatelný rezervační systém pro objednání klientů na libovolné úkony a pracoviště. Eliminujte tvořící se fronty. Umožněte klientům objednávat se na termíny přes webové rozhraní.
Modul evidence výkazů práce umožňuje zadávat, schvalovat a vyhodnocovat výkazy provedené práce, a to včetně zákonných povinností jako je přestávka na oběd.
Systém nabízí kompletní sadu nástrojů pro efektivní plánování, schvalování a vyúčtování služebních cest.
Každá společnost potřebuje kvalitní, adaptivní CRM systém. Usnadnění provozní administrativy a interních procesů za 3, 2, 1...

Dosáhněte výsledků nákladných globálních systémů za zlomek ceny

Špičková low code aplikační platforma za zlomek ceny systémů globálních poskytovatelů. 

Na trhu od roku 2005

Za dobu naší existence jsme realizovali značné množství komplexních aplikačních řešení, která pro naše klienty dále rozvíjíme tak, aby odpovídala jejich aktuálním potřebám. Standardně implementovanými typy aplikačních modulů je workflow nákupních požadavků, objednávek, schvalování faktur, evidence a schvalování smluv, procesy personálního charakteru a správa souvisejících procesů, či workflow aplikace na míru dle obchodního zaměření klienta. Klientům, řešícím odbavení klientů v zákaznických centrech, nebo pacientů v čekárnách, přinášíme řešení v podobě odbavovacích a vyvolávacích systémů.

Vyvolávací systémy

Nejen data a záznamy je potřeba organizovat. I pro fyzické odbavení klientů Vám poskytujeme efektivní řešení.


PRINT MINI

Vyvolávací systém
Vyvolávací systém print mini identifikuje důvod návštěvy příchozích a na základě toho je přiřazuje do příslušné virtuální fronty. Pomocí pořadového čísla pak čekajícího vyvoláte do správných dveří.

LITE

Vyvolávací systém pro lékaře
Jedná se o kombinaci registračního kiosku displej a vyvolávací obrazovky se systémem, který vám kromě vyvolání pacientů v čekárně umožní promítat libovolný obsah (reklamní či informativní sdělení)

PRINT

Vyvolávací systém
Ve verzi PRINT je čekajícím vygenerován štítek s pořadovým číslem, kterým je poté vyvolán do příslušných dveří, k přepážce. Lze využít jak pro kliniky, ordinace, tak i půjčovny, výdej zboží, apod.