Workflow aplikace a systémy pro hladký chod Vaší společnosti

Víme, jak to chodí... již 18 let.

Již od roku 2005 se zaměřujeme na poskytování efektivních řešení v oblasti informačních technologií. Nabízíme aplikace a informační systémy, které vám umožní spravovat vaše firemní agendy a procesy s lehkostí.  Naše aplikace a systémy jsou dostupné jako dílčí „hotové“ moduly za velmi příznivé ceny, ale mohou být dále rozvíjeny a upravovány až do podoby komplexního podnikového informačního ekosystému

Dodávané aplikace a systémy se vyznačují cenovou transparentností a naši klienti nemusí mít obavy z vynucování obnovovacích licenčních poplatků za provoz platformy bez ohledu na množství nasazených řešení, jak je to běžné u globálních softwarových nástrojů.

Náš cíl je poskytovat nejlepší řešení, která mohou růst s vašimi potřebami.

Aplikační moduly připravené k použití, ověřené provozem u mnoha klientů.
Registrační kiosky a vyvolávací systémy k propojení s vašemi aplikacemi.
Máte atypické požadavky? Pojďme je spolu přetvořit ve skutečnost.

Ready2use - Připravené podnikové aplikace

APLIKACE na patformě SmartFP


Zautomatizujte a usnadněte si proces schvalování a likvidace přijatých faktur. Nabízíme vám aplikaci, se kterou získáte dokonalý přehled nad stavem a odbavováním dokladů včetně možného propojení s ERP, účetními systémy, nástroji pro digitalizaci dokumentů, apod.
Začněte s aplikací, která může postupně růst s vašimi potřebami elektronické evidence smluv, celkovou správou jejich životního cyklu, včetně propojení s nástroji pro digitalizaci nebo nástroji SIGNI pro elektronické podepisování právně závazných dokumentů.
Helpdesk je robustní a vysoce variabilní nástroj pro společnosti všech velikostí. Data z helpdesku snadno vyexportujete do přehledných reportů. Procesy můžete nastavit libovolně dle typu řešených požadavků atd. Jednorázový pořizovací náklad při neomezeném počtu uživatelů.
Evidujte firemní majetek od aut, přes kancelářské potřeby po služební telefony. Řešení Vám mimo nespočet funkcí na míru nabízí i sledování zákonných povinností ( certifikace, revize, apod.)
Usnadněte si komunikaci a schvalování zákonné dovolené a dalších typů pracovního volna svých zaměstnanců. Publikujte svým zaměstnancům přehledně informace o aktuálních zůstatcích v aplikačním portálu.
Univerzální a plně kofigurovatelný rezervační systém pro objednání klientů na libovolné úkony a pracoviště. Eliminujte tvořící se fronty. Umožněte klientům objednávat se na termíny přes webové rozhraní.
Modul evidence výkazů práce umožňuje zadávat, schvalovat a vyhodnocovat výkazy provedené práce, a to včetně zákonných povinností jako je přestávka na oběd.
Systém nabízí kompletní sadu nástrojů pro efektivní plánování, schvalování a vyúčtování služebních cest.
Každá společnost potřebuje kvalitní, adaptivní CRM systém. Usnadnění provozní administrativy a interních procesů za 3, 2, 1...

Dosáhněte výsledků nákladných globálních systémů za zlomek ceny

Špičková low code aplikační platforma za zlomek ceny systémů globálních poskytovatelů. 

Registrační a vyvolávací systémy

Nejen data a záznamy je potřeba organizovat. I pro fyzické odbavení klientů Vám poskytujeme efektivní řešení.
Klientům, řešícím odbavení klientů v zákaznických centrech, nebo pacientů v čekárnách, přinášíme řešení v podobě odbavovacích a vyvolávacích systémů.


TOTEM

Univerzální vyvolávací systém
Jedná se o kombinaci registračního kiosku displej a vyvolávací obrazovky se systémem, který vám kromě vyvolání pacientů v čekárně umožní promítat libovolný obsah (reklamní či informativní sdělení)

PRINT MINI

Vyvolávací systém zaměřený na úřady
Vyvolávací systém print mini identifikuje důvod návštěvy příchozích a na základě toho je přiřazuje do příslušné virtuální fronty. Pomocí pořadového čísla pak čekajícího vyvoláte do správných dveří.

PRINT

Vyvolávací systém pro zdravotnictví
Ve verzi PRINT je čekajícím vygenerován štítek s pořadovým číslem, kterým je poté vyvolán do příslušných dveří, k přepážce. Lze využít jak pro kliniky, ordinace, tak i půjčovny, výdej zboží, apod.

eHOUSE services s.r.o. realizuje projekt

Digitalizace podniku
CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0004720

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků
působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých
digitálních technologií, které pomohou zajistit zvýšení kapacity výroby žadatele skrze
digitalizaci dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.