Low code platforma SmartFP

Nástroje pro chod Vaší společnosti na jednom místě.

Platforma SmartFP je ideálním řešením pro společnosti všech velikostí, včetně těch s korporátní strukturou. S našimi aplikacemi a informačními systémy lze efektivně řešit řadu firemních agend a procesů, od fakturace až po správu lidských zdrojů a projektové řízení:

 • Optimalizována pro vývoj a implementaci dílčích aplikačních modulů i podnikových informačních systémů globálně pokrývajících podnikové procesy a agendy.
 • Nízká cena pro zavedení systému a pořízení prvních aplikací.
 • Nejste nuceni platit drahou obnovu licenční podpory apod. za systém, který reálně teprve rozvíjíte, a jehož plný potenciál se projeví až po zprovoznění většího počtu aplikací a softwarových řešení.
 • Umožňuje velmi jednoduchou integraci s jinými systémy a nástroji, což vám usnadní práci a zlepší efektivitu vaší firmy.
 • Plná kompatibilita platformy SmartFP s technologiemi Microsoft, jako je Active Directory pro správu uživatelů, MS SQL pro ukládání dat, Azure Directory pro řízení přístupů a služeb, nebo SharePoint pro sdílení a správu dokumentů a dat.
 • Responsivní design -  snadno použitelné na mobilních zařízeních, a to případně i prostřednictvím aplikací pro Android a iOS.

V případě zájmu o dodávku konkrétního předpřipraveného modulu, rádi zajistíme možnost vyzkoušení v testovacím prostředí.

 • Plná integrace s prostředím systémů Microsoft včetně zpracování příchozích e-mailů
 • Integrace s Active Directory včetně SSO
 • Možnost kombinovaných scénářů řešení user managementu
 • Možnost nasazení libovolné agendy dle přání
 • Snadná modifikovatelnost oprávnění až na úroveň polí v e-formuláři

Jak SmartFP funguje?

Na platformě SmartFP Vám můžeme poskytnout již připravené aplikační moduly, vytvořené na základě zkušeností od našich korporátních klientů nebo zakázkový aplikační vývoj.

PŘED SmartFP

Přijaté faktury schvalujete papírově distribucí tzv. košilky dokladu ode dveří ke dveřím?
Smlouvy pouze evidujete v excelové tabulce? Evidence zakázek, projektů a související komunikace a dokumentace je roztříštěná a uložená zejména v noteboocích obchodníků bez možnosti centrální kontroly a zvýšeným rizikem ztráty dat, resp. kontinuity kounikace při odchodu zaměstnance?

Chcete toto vše a podobné problémy řešit, ale "ekonomická náročnost" nabídek globálních technologických poskytovatelů přesahuje Váš plánovaný investiční rámec?

Nevadí, zkuste to se SmartFP.

SE SmartFP

SmartFP je cenově velice dostupná platforma, která umožňuje veškeré vnitrofiremní procesy a agendy spravovat z jednoho místa.

Bez problému tak spolu komunikuje modul schvalování faktur, HR, evidence smluv, HELPDESK, nebo třeba schvalování dovolené (samozřejmě podle přístupových práv tak, jak je sami nastavíte podle svého přání.)

Jedná se o tzv low code technologii, která Vám umožní po relativně krátkém zaškolení zaměstnanců i vývoj vlastních aplikačních nástrojů svépomocí.

 

Workflow aplikace - Ready2use moduly


Zautomatizujte a usnadněte si proces schvalování a likvidace přijatých faktur. Nabízíme vám aplikaci, se kterou získáte dokonalý přehled nad stavem a odbavováním dokladů včetně možného propojení s ERP, účetními systémy, nástroji pro digitalizaci dokumentů, apod.
Začněte s aplikací, která může postupně růst s vašimi potřebami elektronické evidence smluv, celkovou správou jejich životního cyklu, včetně propojení s nástroji pro digitalizaci nebo nástroji SIGNI pro elektronické podepisování právně závazných dokumentů.
Helpdesk je robustní a vysoce variabilní nástroj pro společnosti všech velikostí. Data z helpdesku snadno vyexportujete do přehledných reportů. Procesy můžete nastavit libovolně dle typu řešených požadavků atd. Jednorázový pořizovací náklad při neomezeném počtu uživatelů.
Evidujte firemní majetek od aut, přes kancelářské potřeby po služební telefony. Řešení Vám mimo nespočet funkcí na míru nabízí i sledování zákonných povinností ( certifikace, revize, apod.)
Usnadněte si komunikaci a schvalování zákonné dovolené a dalších typů pracovního volna svých zaměstnanců. Publikujte svým zaměstnancům přehledně informace o aktuálních zůstatcích v aplikačním portálu.
Univerzální a plně kofigurovatelný rezervační systém pro objednání klientů na libovolné úkony a pracoviště. Eliminujte tvořící se fronty. Umožněte klientům objednávat se na termíny přes webové rozhraní.
Modul evidence výkazů práce umožňuje zadávat, schvalovat a vyhodnocovat výkazy provedené práce, a to včetně zákonných povinností jako je přestávka na oběd.
Systém nabízí kompletní sadu nástrojů pro efektivní plánování, schvalování a vyúčtování služebních cest.
Každá společnost potřebuje kvalitní, adaptivní CRM systém. Usnadnění provozní administrativy a interních procesů za 3, 2, 1...