Low code platforma SmartFP

Nástroje pro chod Vaší společnosti na jednom místě.

Platforma SmartFP představuje digitální "pracovní prostředí", které do jednoho místa  sváže nástroje a informace potřebné pro chod společnosti. Zajistí řád ve vnitřních procesech a vhled do informačních  souvislostí – lze implementovat cokoliv od evidence smluv vč. integrace s nástroji pro vzdálené podepisování, přes řízení nástupů a výstupů zaměstnanců a HR agend až po likvidaci faktur vč. vazeb na ERP nebo účetní systémy aj. Webový, plně responsivní design zajistí řízenou dostupnost oprávněných osob z jakéhokoliv zařízení (PC, tablet, mobil). Chcete-li se o výhodách SmartFP dozvědět přímo od nás, rádi Vám systém a jednotlivé aplikace odprezentujeme při online schůzce. Neváhejte nás kontaktovat.

  • Plná integrace s prostředím systémů Microsoft včetně zpracování příchozích e-mailů
  • Integrace s Active Directory včetně SSO
  • Možnost kombinovaných scénářů řešení user managementu
  • Možnost nasazení libovolné agendy dle přání
  • Snadná modifikovatelnost oprávnění až na úroveň polí v e-formuláři

Jak SmartFP funguje?

Na platformě SmartFP Vám můžeme poskytnout již připravené aplikační moduly, vytvořené na základě zkušeností od našich korporátních klientů nebo zakázkový aplikační vývoj.

PŘED SmartFP

Přijaté faktury schvalujete papírově distribucí tzv. košilky dokladu ode dveří ke dveřím?
Smlouvy pouze je evidujete v excelové tabulce? Evidence zakázek, projektů a související komunikace a dokumentace je roztříštěná a uložená zejména v noteboocích obchodníků bez možnosti centrální kontroly a zvýšeným rizikem ztráty dat, resp. kontinuity kounikace při odchodu zaměstnance?

Chcete toto vše a podobné problémy řešit, ale "ekonomická náročnost" nabídek globálních technologických poskytovatelů přesahuje Váš plánovaný investiční rámec?

Nevadí, zkuste to se SmartFP.

SE SmartFP

SmartFP je cenově velice dostupná platforma, která umožňuje veškeré vnitrofiremní procesy a agendy spravovat z jednoho místa.

Bez problému tak spolu komunikuje modul schvalování faktur, HR, evidence smluv, HELPDESK, nebo třeba schvalování dovolené (samozřejmě podle přístupových práv tak, jak je sami nastavíte podle svého přání.)

Jedná se o tzv low code technologii, která Vám umožní po relativně krátkém zaškolení zaměstnanců i vývoj vlastních aplikačních nástrojů svépomocí.

 

Workflow aplikace - Ready2use moduly


Zautomatizujte a usnadněte si proces schvalování a likvidace přijatých faktur. Nabízíme vám aplikaci, se kterou získáte dokonalý přehled nad stavem a odbavováním dokladů včetně možného propojení s ERP, účetními systémy, nástroji pro digitalizaci dokumentů, apod.
Začněte s aplikací, která může postupně růst s vašimi potřebami elektronické evidence smluv, celkovou správou jejich životního cyklu, včetně propojení s nástroji pro digitalizaci nebo nástroji SIGNI pro elektronické podepisování právně závazných dokumentů.
Helpdesk je robustní a vysoce variabilní nástroj pro společnosti všech velikostí. Data z helpdesku snadno vyexportujete do přehledných reportů. Procesy můžete nastavit libovolně dle typu řešených požadavků atd. Jednorázový pořizovací náklad při neomezeném počtu uživatelů.
Evidujte firemní majetek od aut, přes kancelářské potřeby po služební telefony. Řešení Vám mimo nespočet funkcí na míru nabízí i sledování zákonných povinností ( certifikace, revize, apod.)
Usnadněte si komunikaci a schvalování zákonné dovolené a dalších typů pracovního volna svých zaměstnanců. Publikujte svým zaměstnancům přehledně informace o aktuálních zůstatcích v aplikačním portálu.
Univerzální a plně kofigurovatelný rezervační systém pro objednání klientů na libovolné úkony a pracoviště. Eliminujte tvořící se fronty. Umožněte klientům objednávat se na termíny přes webové rozhraní.
Modul evidence výkazů práce umožňuje zadávat, schvalovat a vyhodnocovat výkazy provedené práce, a to včetně zákonných povinností jako je přestávka na oběd.
Systém nabízí kompletní sadu nástrojů pro efektivní plánování, schvalování a vyúčtování služebních cest.
Každá společnost potřebuje kvalitní, adaptivní CRM systém. Usnadnění provozní administrativy a interních procesů za 3, 2, 1...