Řešíte Whistleblowing, firemní schránku důvěry pro ochranu oznamovatelů? Máte vyřešeno!

Odpovědné podnikání a ochrana před protiprávními či eticky problematickými událostmi se stává nedílnou součástí moderního firemního prostředí. Jedním z efektivních nástrojů, které pomáhají dosáhnout těchto cílů, je on-line schránka důvěry.

K odrazovému můstku pro využití on-line schránky důvěry se stává nový zákon o ochraně oznamovatelů, známý také jako zákon o whistleblowingu. Tento zákon s sebou nese povinnost zavést mechanismus pro hlášení anonymních oznámení a umožnit zaměstnancům bezpečně hlásit podezřelé události, protizákonné praktiky nebo neetické jednání uvnitř firmy.

Pro firmy s více než 250 zaměstnanci začly povinnosti platit od 1. 8. 2023. Firmy s 50 až 249 zaměstnanci musí schránku důvěry zavést do 15. 12. 2023.

S rostoucími požadavky na ochranu oznamovatelů a podporu etického prostředí je klíčové zvolit správný nástroj pro implementaci on-line schránky důvěry. Tyto požadavky snadno splníte pomocí modulu SmartFP Schránka důvěry.  

Co je on-line schránka důvěry?

On-line schránka důvěry představuje inovativní prostředek pro oznamování situací a událostí, které vykazují známky nezákonnosti či neetického jednání. Oznamovatel má možnost napsat podnět, eventuálně přiložit důkazy či dokumenty, a následně tento podnět odeslat. Systém funguje na principu podobném e-mailu, ale s klíčovým rozdílem, umožňuje anonymní odesílání zpráv. Zpráva se dostane k řešiteli, který se může podnětem rovnou zabývat, popřípadě se zeptat na detaily.

Aplikace pro firmy: Schránka důvěry SmartFP

 Pro snadné a efektivní přijímání a zpracování oznamování přicházíme s naším modulem SmartFP Schránka důvěry. Díky tomuto nástroji můžete v souladu se zákonem zpracovávat různé oznámení o problematických situacích. Náš systém vám nejen usnadní dodržení právních povinností, ale také vytvoří kanál pro zpětnou vazbu od vašich zaměstnanců. Tím se otevírá prostor pro zlepšení pracovního prostředí a proaktivní prevenci nepříjemných situací. Připravte se na éru odpovědného podnikání a ochrany oznamovatelů. S námi budete připraveni čelit novým výzvám, které přináší zákon o whistleblowingu, a to s efektivním a spolehlivým nástrojem na podporu etických standardů ve vaší organizaci.

Funkce a výhody online schránky důvěry SmartFP

Anonymita

Oznamovatel pošle zprávu pomocí webového formuláře. Pokud nechce, nemusí uvádět jméno.

Hlídání reakční lhůty

Systém za vás automaticky hlídá zákonem danou lhůtu na vyřízení oznámení. Termín vám připomene pomocí notifikací.

Archivace s poznámkami

Systém eviduje všechna přijatá oznámení. Můžete si k nim psát poznámky, doplňovat komentáře či nahrávat poznámky.

Zpětná vazba oznamovateli

Jakmile zprávu odešle, ukáže se oznamovateli odkaz a kód pro zobrazení oznámení. Díky tomu může dál anonymně komunikovat s řešitelem.

NONSTOP dostupnost

Pomocí online schránky důvěry lze zprávu odeslat kdykoliv a odkudkoliv.

100% soulad se zákonem

Zavedením SmartFP schránky důvěry máte garantované splnění všech požadavků, které vám v tomto ohledu ukládá zákon o ochraně oznamovatelů

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.